• +90 342 3604372

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'nin 14. Maddesi gereğince ve kurumunuzun akademisyen ve öğrencilerine sunulmak üzere elektronik ortamda yayınlanan Üniversitemiz yayınları ekli listede sunulmuştur.

 

Eser İsmi Erişim adresi
I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Bildiri Kitabı = International Congress of Human and Social https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610302019113830.pdf
      Sciences Research: Proceeding Book
International Conference on Cyber Security and Computer Science: Proceeding book (ICONCS 2018) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019110951.pdf
The Proceedings Book of 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019112905.pdf
1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present: Proceedings book = 1. Uluslararası İslam
Ekonomisi ve Finansı kongresi: Dünü ve bugünü : Bildiri kitabı (ICOIEF’18)
http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019113954.pdf
Proceeding Book of the International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES http://www.icatces.org/2018/home_files/proceeding_book_2018.pdf
2018)
The Proceedings of Third International Iron and Steel Symposium (UDCS'17) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931138.pdf
I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu bildiriler kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931659.pdf
Symposium on Proceedings&Abstracts Book of the International Data Science & Engineering http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126916201922512.pdf
(IDSES’19)
Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: tam metin bildiri e-kitabı https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035954.pdf
Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: özet e-kitapçığı = Econder 2019 I. International https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035947.pdf
         Economics, Business and Social Sciences Congress: abstract e-book
İlim ve marifet nurları: Prof. Dr. İbrahim Hakkul'a armağan kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126214202093424.pdf
Dil ve edebiyat araştırmaları I: Özbekistan Cumhuriyeti'nin Türk Keneşi'ne üyeliğine ithafen http://kutuphane.karabuk.edu.tr//yuklenen/dosyalar/1262142020100354.pdf
Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: özet kitapçığı = International
symposium on religious, scientific and cultural life in karabuk and its vicinity from past to present: abstract book
https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610312019121050.pdf
Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: bildiri kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12612312019101758.pdf
Filoloji ve kültür araştırmaları: Ord. Prof. Aziz Kayumov’a Armağan Kitabı https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126624201925735.pdf
Filoloji ve kültür araştırmaları 2 https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126912020102453.pdf
Engineering Science and Technology, an International Journal https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology-an-international-journal
Journal of Humanities and Tourism Research http://johut.karabuk.edu.tr/
Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/jebm
Eurasian Journal of English Language and Literature https://dergipark.org.tr/en/pub/jell
Karabük Türkoloji Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh
Journal of History Culture and Art Research = Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi http://kutaksam.karabuk.edu.tr/
UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi http://unikasaglik.karabuk.edu.tr/