• +90 342 3604372

Değerli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencilerimiz,

Küresel ölçekte görülen yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, uzaktan eğitim yoluyla yürütülen derslerde, sınavların yapılmasına ilişkin olarak Üniversite Senatosunun ve Fakülte Kurulumuzun almış oldukları kararlar doğrultusunda;

1- Ara sınavlar 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir; Çevrimiçi ara sınavlar, 16:00-23:00 saatleri arasında erişime açık olacaktır.  Öğrencilerimizin bu saatler arası uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak tüm sınavlarını tamamlamaları gerekmektedir.

2- İlgili dersi veren öğretim elemanları ara sınavları online (çevrimiçi), proje, ödev, sunum vb yöntemlerle yapabileceklerdir.

3- İlgili derslerin ara sınavlarının nasıl yapılacağı web sayfasında ilan edilmiştir. Programı kontrol etmeniz gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Uzaktan Eğitim Ara Sınav Programı 

4- Çevrimiçi sınavlara nasıl katılım sağlanacağına ilişkin bilgilere, GAUZEM http://uzem.gantep.edu.tr/duyuru.php?id=69 web sayfasında yayınlanacak olan bilgilendirme videosundan erişilebilecektir.

5- 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere, ara sınavların dersin ham başarı notuna etkisi %30, final sınavının etkisi ise %70 olarak alınacaktır.

 

Hepinize başarılar dileriz.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı