• +90 342 3604372

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DUYURUSU

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin değerlendirme, öğrencilerimizin 13 Mart 2020 tarihinden önce okullarda gerçekleştirdikleri uygulama çalışmaları ve ders kapsamında hazırlayacakları ödev ile yapılacaktır. Ödevle ilgili olarak;

  1. Yapılacak ödev kapsamında öğrencilerimizin Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Formunda (Duyuru ekinde paylaşılmaktadır.) yer alan her bir maddeyi incelemeleri ve her bir madde için aşağıda belirtilen 2 soruyu yanıtladıkları bir rapor hazırlamaları beklenmektedir.

Soru 1. Bu maddede belirtilen özelliğin niçin önemli olduğunu açıklayınız.

Soru 2. Etkili bir öğretim için bu konuda öğretmenin neler yapması gerektiğini düşüyorsunuz? Lütfen açıklayınız.

      2.  Ödevlerinizi 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17:00’ a kadar Uzaktan Eğitim Sisteminde tanımlanmış olan Öğretmenlik Uygulaması dersinizin                ödev kısmından sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

 

                                                                                                                                                Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

Gözlem formu için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://gef.gantep.edu.tr/upload/files/%C3%96%C4%9Fretmenlik%20Uygulamas%C4%B1%20G%C3%B6zlem%20Formu%20(1).pdf