• +90 342 3604372

 

ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz programlarına ÖSYM Merkezi Yerleştirme sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin varsa muafiyet işlemlerine ilişkin olarak; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği aynen;

“Merkezi yerleştirme sınavı puanı ile bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri için, ilk yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurması gerekmektedir. Hazırlık eğitimi uygulayan programlarda ise öğrenci bu eğitimini başarı ile tamamladıktan sonraki ilk yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurmak zorundadır.” hükmü uyarınca muafiyet başvurularının yukarıda belirtilen yasal düzenleme çerçevesinde 28.09.2020 tarihine kadar bağlı olduğunuz Bölüm Başkanlığına bir defaya mahsus olmak üzere yapılması gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılmalıdır. Başvuru süresi dışındaki başvurular kabul edilemez.

* Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekmektedir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik birimin öğretim programında muaf olmak istedikleri ders/dersler varsa bunları başvuru dilekçelerinde belirtmeleri gerekir. Başvuru dilekçesine http://gef.gantep.edu.tr/pages.php?url=formlar-ogrenci-55 linkten ulaşılabilir.

 

  İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

                                                                                                 Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı