• +90 342 3604372

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde yürütülen "Matematiksel Etkinlik Tasarım Ve Uygulama Niteliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Değerlendirme Ve Geribildirim Aracının Geliştirilmesi" başlıklı proje kapsamında 29 Ekim 2020 tarihinde, Gaziantep Eğitim Fakültesinde tam gün katılımlı Çalıştay düzenlenmiştir.