• +90 342 3604372

AD SOYAD

FAKÜLTE/BÖLÜM

GÖREVLENDİRME

Prof.Dr.Bayram ÇETİN

Dekan

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM

Dekan Yardımcısı  Kurul Üyesi

Prof. Dr. Ali BOZKURT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Prof.Dr.Yavuz SAKA

Temel Eğitim Bölümü Kurul Üyesi

Doç. Dr. Filiz YALÇIN TILFARLIOĞLU

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Doç. Dr. Ergün HAMZADAYI

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Doç. Dr. Üyesi Mehmet KILIÇ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Doç. Dr. Mehmet MURAT

Eğitim Bilimleri Bölümü Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah DEMİR

 Özel Eğitim Bölümü   Kurul Üyesi