• +90 342 3604372

Gaziantep Eğitim Fakültesi 2002 yılında 14.01.2002 tarihli 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültede ilk olarak, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2007-2008, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 2008-2009, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2009-2010 ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı 2012-2013 eğitim öğretim yıllarında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Arapça Sınıf Öğretmenliği Programı’na öğrenci alımına başlanmış, yine 2016 yılında, 667 sayılı KHK ile Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’na özel öğrenci statüsünde öğrenci alınmıştır.

Halen Fakültemiz bünyesinde;

  • Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programı ve Arapça Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı,
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı,
  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı,
  • Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçe ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı,
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı'nda eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Bunun yanı sıra, Özel Eğitim Bölümü bulunmakla birlikte henüz eğitim öğretim faaliyeti yapılmamaktadır.

 

FAKÜLTEMİZ PROGRAM BİLGİSİ (BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ)

 

Ayrıca, Fakültemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı verilmektedir.

Fakültemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitü'ne bağlı anabilim dalları ile de lisansüstü programlar yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı ve Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde tezli yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitim verilmektedir.

Fakültemizin temel amacı, örgün eğitimin her kademesi için nitelikli öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.  Eğitim Fakültesi’nde verilen kuramsal dersler ve uygulamalı öğretim etkinlikleri aracılığıyla, öğretmen adaylarının bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yorumlayan, yeniliklere açık ve uygulamaya hazır bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Fakültemizin 2019 yılı Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.