• +90 342 3604372

• 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere ve bilgi toplumunun lideri olma potansiyeline sahip öğretmenler, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek.
• Eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bu gelişmeleri etkili bir şekilde okuyabilen, kuram ve uygulamayı bütünleştiren, bilimsel ve etik standartları benimsemiş, eğitimle ilgili gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyen, ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda yer alabilen öğretim elemanlarıyla ve ülkemizin gerçeklerine uygun, nesnel ölçütlere göre düzenlenmiş eğitim programlarıyla öğrencilere hizmet vermek,
• Öğrencilerin bir arada çalışabildiği, takım ruhunun oluşmasına olanak tanıyan, sorumluluk almayı, problem çözmeyi ve öğrenmeyi öğreten ve en son teknolojik gelişmelere göre düzenlenmiş etkili öğrenme ortamları sağlamak,
• Adalet ve bilimselliği kendine rehber edinen, öğretim elemanlarının araştırma yapmaları ve mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için gereken olanakları sağlayan, güçlü bir kurum kültürüne ve iletişime sahip bir fakülte olmak.