• +90 342 3604372

AD SOYAD

FAKÜLTE/BÖLÜM

GÖREVLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR

Dekan

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Melike ÖZYURT Dekan Yardımcısı

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet BARDAKÇI Dekan Yardımcısı Kurul Üyesi

Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI

Eğitim Bilimleri Bölümü

Kurul Üyesi

Prof. Dr. Ali BOZKURT

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Prof.Dr.Yavuz SAKA Temel Eğitim Bölümü Kurul Üyesi

Doç. Dr. Filiz YALÇIN TILFARLIOĞLU

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Doç. Dr. Ergün HAMZADAYI

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü* Tedviren

Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILIÇ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇERÇİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Kurul Üyesi