• +90 342 3604372

Fakültemiz, üniversitemizin bilimsel potansiyelini görünür kılarak, bütün kapılarını paydaşlara,  sivil toplum kuruluşlarına, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara açma, üniversite ile şehri bütünleştirme noktasında önemli projelere imza atmış, yeni dönemde de atmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversitelerin bulundukları şehirlerle bütünleşmeleri konusunda çok daha fazla gayret göstermelerini istemesi ve hedef göstermesi doğrultusunda fakültemiz, üniversite-şehir, üniversite-toplum iş birliği misyonu ile çeşitli projeler ve programlar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Yürüttüğümüz bilimsel faaliyetlerde devlet, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları başta olmak üzere eğitim, bilim,  iş, spor ve kültür sanat dünyası ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine özel önem vermekteyiz. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yeni eğitim-öğretim dönemlerinde de önceliğimiz, üniversitemiz akademisyenleri ile -başta Gaziantep olmak üzere- bulunduğumuz bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda iş birliğini daha ileri noktalara taşımaktır. Toplumla,  şehirle bütünleşebilen, kenetlenebilen üniversitelerin gelecekte daha başarılı olacağı inancıyla üniversitemizin ürettiği bilimi ve teknolojiyi, Gaziantep özelinde, toplumumuzun her katmanına yaymak, ülkemizin ve insanlığın sorunlarının çözümü için kullanmak, hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu bağlamda fakülte öğretim elemanlarımız topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilinciyle oluşturulmuş çok sayıda kurul ve komisyonlara üye olarak metropol ve periferide halkla bir araya gelme imkanı yakalamakta ve aşağıdaki alanlarda çalışmalara katkı sağlamaktadır.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu" ÜYELİĞİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Gülay AGAÇ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 Alt Komisyon Üyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞARAN

Eğitim Bilimleri Bölümü                       

 Alt Komisyon Üyesi

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KORUMA KURUL ÜYELİĞİ

1

Doç. Dr. Ayşe ÖZTÜRK

Temel Eğitim

Üst Kurul Üyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK

Temel Eğitim

Üst Kurul Üyesi

3

Arş. Gör. Aykut KUL

Eğitim Bilimleri Bölümü                       

 Alt Kurul Üyesi

 

KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ

1

Doç. Dr. Fatma Filiz Yalçın TIRFARLIOĞLU

Yabancı Diller Eğitim Bölümü

 

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU ÜYELİĞİ

1

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan TUNÇ

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Komisyon Üyesi

 

HAMİ PROJESİ GAZİANTEP İLİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Çerçevesinde)

1

Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZYURT

Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Komisyon Üyesi

 

GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİyE AFETLE MÜCADELE PLANI (TAMP) GAZİANTEP PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMA GRUBU

1

Doç. Dr. Mehmet MURAT

Eğitim Bilimleri Bölümü

Üye

2

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇEKİÇ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BUĞA

Eğitim Bilimleri Bölümü

Üye