• +90 342 3604372

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim İş Birliği Protokolü (27/05/2019)

(Haber Metni)

Tasarım ve Beceri Atölyesi Eğitmen Eğitimleri İşbirliği Protokolü İmzalandı

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Gaziantep’teki eğitim modeline yeni bir bakış açısı kazandırmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı bir yapılanmaya gidildiğini vurguladı. Gür, “Özellikle dene-yap ve tasarım beceri atölyelerinde eğitim verecek öğretmenlerimizin baştan itibaren deneyim kazanmaları gerekiyordu. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi sorumluluk alarak eğitim fakültesi bünyesinde diğer fakültelerin de dâhil olduğu, öğretmenleri baştan eğiterek sadece teorik bilgilerle değil pratik ve aynı zamanda hayata dokunan projelerle deneyim kazandırmak, onlara kalite kazandırmak istedik. Özellikle sürekli eğitim merkezi üzerinden yapılacak bu proje ile Gaziantepli gençlerimiz ileride akranlarına göre daha farklı daha donanımlı bir şekilde eğitilecekler” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise öğretmenlik mesleğinin artık öğretmenin kendi meslek hayatındaki olgunlaşma sürecini ifade ettiğini belirterek, bu süreç içerisinde eğitimlerinin niteliğinin artması, içeriğinin zenginleşmesi ve birçok disipline yatkın olmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Proje hakkında bilgi veren Mete, “İlimizde görev yapan öğretmenlerimize seminer dönemlerinde Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği içerisinde yaklaşık 50 saat üzerinden planladığımız bir eğitime tabi olacaklar. Bu eğitim neticesinde alacakları sertifikalar ile özellikle tasarım beceri atölyelerinde, öğretmenlerimizin derse girmeleri, eğitimlerini bu şekilde koordine etmeleri en nihayetinde de öğrencilerimize maksimum bir fayda sağlayacak nitelikte bir donanıma sahip olmalarını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Rektör Gür ve Milli Eğitim Müdürü Mete arasında işbirliği protokolü imzalandı.