• +90 342 3604372

Program Hakkında: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, ortaokullarda (5.-8. sınıflar) görev yapacak matematik öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, öz-güveni tam öğretmenler yetiştirmektir.

Akredite Eden Kurum: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Kapsamı:

  1. Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi
  2. Öğretim Elemanları
  3. Öğrenciler
  4. Fakülte-Okul İşbirliği
  5. Tesisler, Kütüphane ve Donanım
  6. Yönetim
  7. Kalite Güvencesi

Akreditasyon Başvuru Tarihi:Ocak 2020