• +90 342 3604372

Program Hakkında: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.      

Akredite Eden Kurum: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Kapsamı:

  1. Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi
  2. Öğretim Elemanları
  3. Öğrenciler
  4. Fakülte-Okul İşbirliği
  5. Tesisler, Kütüphane ve Donanım
  6. Yönetim
  7. Kalite Güvencesi

Akredite Süresi: 15.05.2020 – 15.05.2023