• +90 342 3604372

Projenin Adı Referans No Yürütücü Bütçe Başlangıç Tarihi  Bitiş Tarihi
Mesleki Öğrenme Topluluğu Uygulamaları Yoluyla Öğretmenlerin Okul Ortamında Geliştirilmesi EF.DT.20.01 Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN 762 48 TL 14.05.2020 28.02.2021
Sahada Özel Amaçlı İngilizce: Online Dil Öğretimi ile Gaziantep Endüstrisinde Yalın Yöntemin Uygulanması EF.YLT.20.02 Prof. Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU 1 394 TL 12.05.2020 12.05.2021
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış  EF.18.01. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN 100.000,00 26.01.2018 26.01.2021
Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'e (1914-1923) Antepli Şehitler Üzerine Bir Sosyal Tarih Araştırması EF.20.01 Doç. Dr. Ayhan DOĞAN  20.000,00 11.02.2020 11.02.2021
Maarif Nazırı Ahmed Kemal Paşa (1808-1886): Biyografisi, Eğitim Politika ve Uygulamaları EF.DT.19.03 Doç. Dr. Ayhan DOĞAN  15.000,00 22.04.2019 22.10.2020
Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Süreçlerinin İncelenmesi EF.YLT.20.03 Doç. Dr. Mehmet MURAT 1 752,3 TL 23.07.2020 4.08.2020
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli  e- Psikolojik Destek  Programının Geliştirmesi ve   Etkililiğinin Değerlendirilmesi 120K412 Doç.Dr. Fulya TÜRK 45 250 TL 1.07.2020 31.12.2020
Okul Müdürlerinin Sınıf İçi Öğretimin İyileştirilmesine Yönelik Etkili Geri Bildirim Verme Kapasitelerini Geliştirme  EF.DT.18.02 Prof. Dr. Habib ÖZKAN 1 200,06 TL 13.07.2020 13.02.2020
Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim
Kapsamına Alınmasının Okulun Örgütsel
Boyutlarına Etkisi
EF.YLT.19.02 Prof. Dr.Mehmet SİNCAR 2 054,5 TL 11.03.2019 18.09.2019
Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi EF.ALT.19.04 Doç. Dr. Metin ÖZKAN 415 012,96 TL 29.07.2019 09.09.2020
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Problem Çözme Sürecinde Sosyal Problem Çözme ve Bilişsel Farkındalık Staretejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi EF.YLT.19.01 Dr.Öğretim Üyesi Melike ÖZYURT  2 200 TL 24.12.2018 1.02.2020
Öğretmenlerin Moral Sermayelerinin Geliştirilmesi EF.DT.18.03 Prof. Dr. Habib ÖZKAN   1 125 TL 20.07.2018 20.02.2020
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Yaklaşımı ile Ortaokul Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarısı Geliştirme ve Uygulama EF.DT.17.01 Prof. Dr. Birsen BAĞÇECİ 15 000 TL 2.06.2017 9.09.2018
Sözcük Öğretimi ile Kültür Aktarımı: Avrupa Ortak Çerçeve Metni'nden Hareketle Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nin Değerlendirilmesi EF.YLT.16.02 Prof. Dr. Mehmet ÇİÇEK 4 100 TL 1.08.2016 5.02.2017
Etkili Matematik Öğretimine İlişkin Öğretim Üyelerinin Söylemleri, Değerlendirmeleri ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme EF.DT.16.01 Prof. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR 9 900 TL 29.01.2016 29.01.2018
Ortaokul Sınıflarında Matematik Öğretiminin Kalitesinin Belirlenmesi EF.15.01 Prof. Dr. Ali BOZKURT 3 434,12 TL 17.03.2015 16.03.2016
Ana Dil Metin Yönünün İkinci Dil Olarak İngilizce Öğreniminde Okuma Becerisine Etkisinin İncelenmesi  EF.13.01  Prof. Dr. Birsen BAĞÇECİ 10 000 TL 5.04.2013 5.04.2015

Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (FeTeMM / STEM) Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

2014-76962555-02 Prof. Dr. Yavuz Saka 5.615,00 TL 2014 2016
Teknolojinin Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünmelerinin Geliştirilmesine Etkisi EF.11.01 Prof. Dr. Ali BOZKURT 5 445,63 TL 10.05.2011 10.03.2012